مهندسی,مهندسی صنایع,مهندسی برق,مقاله,دانلود مقاله,دانلود مقاله مهندسی,دانلود جزوه مهندسی,کنکور مهندسی,پایان نامه مهندسی,مهندسی ریاضی,سایت علمی,اخبار علمی,سایت آموزشی,اخبار آموزشی,مقاله آموزشی,آموزش,مهندس

دفاع آخوندی از آیین نامه جدید نظام مهندسی ساختمان

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی
در نخستین جلسه مدیران کل راه و شهرسازی استانها در سال نود و هفت
دفاع آخوندی از آیین نامه جدید نظام مهندسی ساختمان
عباس آخوندی بیان کرد: با توجه به قانونی بودن آئین نامه جدید نظام مهندسی، به جز دولت و دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری حق نقض آنرا ندارد و هرگونه نقض این دستورالعمل کشوری قطعا آثار حقوقی بهمراه خواهد داشت.
دفاع آخوندی از آیین نامه جدید نظام مهندسی ساختمان
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نخستین جلسه مدیران کل راه و شهرسازی استانها در سال نود و هفت، گفت: در تهران مناطق پرتراکم زیادی داریم و این تحول اگر با نوسازی به سمت پرتراکم تر شدن برود، نتیجه اش همان میشود که تراکم در سالیان گذشته ده برابر بیش تر شد. در این موضوع نیز آیا میتوان بوضعیت کنونی عنوان تحول داد؟ بنابراین این که تحول به چه سمتی میرود خیلی مهم است و نمیتوانیم به سمت و سوی آن بی توجه باشیم.
پویایی اقتصادی با توزیع رانت هم خوانی ندارد
وزیر راه و شهر سازی تصریح کرد: جاییکه رانت توزیع میشود، هرچه که میخواهد باشد مثل مجوز، زمین، پول، یارانه و هرچیز دیگر، بهیچ وجه تولید نداریم و غیرممکن است رانت و تولید را بتوان با هم جمع کرد و این آموزه ای است که بشر در چندین هزار سال یاد گرفته که این دو را نمیتوان جمع کرد.
وی با تاکید مجدد بر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات در ایجاد رقابت به بحث تصمیم گرفته شده در مورد نظام مهندسی پرداخت و ادامه داد: تمام حرف اینست که در ارایه خدمات مهندسی، اصل و مبنا بر آزادی و رقابت است.
آخوندی مطرح کرد: وقتی دنبال توزیع کار میروید ، در نهایت یک سری کلونیهای حقیر تولید میشود که از آن مهندسی، فناوری و هیچ چیز دیگری را شاهد نیستیم. در این حالت، سیستمی ایجاد میشود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست و مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند وجود ندارد که در اینصورت نیز رشد مهندسی امکانپذیر نیست.
وی اظهار داشت: اگر میخواهیم، مهندسی در ایران بدرخشد باید یک رقابت سالم در جامعه مهندسی اتفاق بیفتد. در اینصورت است که مهندسی به دانش روز و فناوری مجهز میشود و هزاران کار بدنبال آن ایجاد خواهد شد.
آخوندی خاطر نشان کرد: در حال حاضر، پروانه هایی داریم که درون آن صد امضاست و معلوم است که اینکار نیست و مشخص است از درون این مسائل خروجی مناسبی نخواهیم داشت.
وی عنوان کرد: برای صحبت از امید در ابتدا باید توزیع ارایه خدمات مهندسی را اصلاح کرد. بنابراین کاری که ما انجام میدهیم کار عجیب و غریبی نبوده و کار و حرف ساده ای است که اجماع جهانی روی آن وجود دارد.
آخوندی تاکید کرد: ما مسلمان هستیم و در یک معامله اگر شما میخواهید خرید انجام دهید باید خریدار، فروشنده و موضوع خرید مشخص بوده و همگی راضی باشند. در حال حاضر، ما سرویسی را میفروشیم که موضوع، اجرا کننده، خریدار و فروشنده در آن مشخص نیست. واقعا به این شکل چطور میتوانیم اعلام کنیم روش ما بر مبنای عدالت اجتماعی است.
شیوه نامه های قبلی، مهندسی ایران را به خاک سیاه نشاند
وزیر راه و شهرسازی با تاکید در تعارض شیوه نامه نظام مهندسی با بحث عدالت اجتماعی، گفت: از این دستورالعمل و آیین نامه جز نابودی و عقبگرد شاهد چیزی دیگر، نخواهیم بود. بهمین خاطر کار شروع شده است و بدنبال انجام آئین نامه کنترل ساختمان هستیم. در این مسیر، با مقاومتهای زیادی روبرو شدیم که هم چنان ادامه دارد ولی خوشبختانه در دستور کار دولت، آئین نامه کنترل ساختمان تصویب خواهد شد و ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در سبک کار مهندسی، گفت: این موضوع داستان یک آئین نامه نیست بلکه موضوع یک سبک کار در مهندسی است که جامعه در خصوص آن گفتگو خواهد کرد که چه بسا اگر این اتفاق رخ ندهد تغییری رخ نخواهد داد.
در اجرا و نظارت بر آئین نامه جدید نظام مهندسی با هیچکس تعارف نداریم
وی در دولت دوازدهم با تأکید بر این که بر روی اجرای این قانون ابلاغ شده در حوزه مهندسی نظارت ویژه ای خواهند داشت، افزود: بی شک قدم بعدی که در این مسیر پیش خواهیم رفت بحث نظارت بر اجرای عناوینی است که ابلاغ گردیده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: در مرحله بعد بحث اصلی نظارت کامل بر اجرای کار است و در این مورد برای اجرای دستورالعملها ضمانتهای اجرایی کامل وجود دارد. بهمین خاطر هرکس در مورد دستور وزارت خانه تخلفی داشته باشد اقدام به لغو پروانه خواهیم کرد. این اختیار قانونی وزارتخانه است و ماده بیست و سه آیین نامه نظام مهندسی به آن اشاره دارد. خاطر هیچ تعارفی نداریم و قطعاً ماده بیست و سه را عمل کرده و برای ما کارمند وزارتخانه یا هر بخش دیگری در مورد تخلف فرقی ندارد.
وی اظهار کرد: با قاطعیت ماده بیست و سه را اعمال خواهیم کرد و شما همکاران هم هرکجا تخلفی صورت پذیرفت خیلی سریع آن را گزارش دهید تا اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد. حرف تئوریک بودن نیست چون ما بدنبال این هستیم که یک اصلاح در حوزه مهندسی در ایران صورت بگیرد و بهمین خاطر بازهم روی مسئله نظارت از طرف آقایان مظاهری و رستمی تأکید دارم.
آخوندی ادامه داد: اینکار باید صورت گرفته و با متخلفان برخورد گردد. هیچ تعارفی نداریم و بنظرم تمام نامه نگاریهایی که انجام گرفت هیچ کدام مبنای قانونی نداشت. حمل بر صحت میکنم و بنظرم این نامه ها بصورت بوروکراتیک اجرا شده و هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای نبوده است. بنابراین وقتی دوستان متوجه میشوند موضوع از چه قرار است خودشان اقدام به اصلاح این خواهند کرد و در مسیر درست کردن آن پیش میروند. این مسائل قطعا گرفتاری بخاطر مقاومت خواهد داشت ولی در نهایت بدون شک منجر به رستگاری میشود.
طرح بازآفرینی ایجاد کار برای مهندسان است
وی با تأکید بر این که شیوه نامه جدید برای مهندسان ایجاد کار خواهد کرد، خاطر نشان کرد: بحث مثبت در کنار این بحث اصلاحی که بدنبال ایجاد آن هستیم اینست که کل بحث بازآفرینی شهری کار برای مهندسان است. البته برای مهندسی که کار کند نه مهندسی که امضا میکند. کاری که البته هرکس وارد آن میشود باید خلق یک ارزش افزوده داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در حوزه شهرسازی و هم حوزه معماری با متخلفان سرشاخ میشویم و نه با نظام مهندسی و پیشنهاد این است که رابطه با نظام مهندسی یک رابطه خوب بوده و نشست هایی را هم با آنها داشته باشیم. البته نه یک نشست، بلکه چندین نشست که همراه با گفتگو و نشست ها عمومی صورت بگیرد چون تمام بحث اینست که بدنه مهندسی، ابزار کار بوده و بازوی اصلی وزارت راه و شهرسازی هستند.
آخوندی ادامه داد: یک عده این وسط یک حائل بین وزارتخانه و مهندسان و هم چنین مالکان و بهره برداران و مهندسان ایجاد کردند که ما میخواهیم این حائل را برداریم و برای مهندسان بیش ترین کار را ایجاد کنیم. امیدوار هستم این نشست ها، تشکیل و صورت جلسات را برای خود بنده بفرستید و در این میان مهم اصول است که درست انتخاب شده و اگر اشتباهی در روشهای اجرایی وجود دارد یا پیشنهادی هم هست حتماً بصورت مکتوب اعلام گردد تا مورد بررسی قرار بگیرد.
هیچکس جز دولت و دیوان عدالت حق نقض دستورالعملها را ندارد
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که هیچکس جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض دستورالعملهای ابلاغی وزارتخانه را ندارد، گفت: شاید در بعضی نقاط به شهرداریها دستور خلاف داده باشند و دستورالعملها اجرا نگردد. با قاطعیت میگویم که هیچکس چنین حقی ندارد و با توجه به قانونی بودن آنها بجز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض آنرا هیچکس ندارد. نقض یک دستورالعمل کشوری به هرطریقی نمیتواند بدون آثار حقوقی باشد. مهندسان هم که براساس ماده بیست و سه در صورت نقض دستورالعملها در هر سطحی که باشند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
دولت سیاستگذار بحث مسکن است نه سازنده
آخوندی با اعلام طرح دولت برای اصلاح این درگیری بوجود آمده، افزود: اصل برنامه دولت اینست که دولت هیچ مسکنی نسازد و خود مردم سازنده باشند. این ابهام و سوءتفاهم در سطح ملی در هفت، هشت سال بوجود آمد که برنامه مسکن معادل ساخت مسکن از سوی دولت است حال این که تمام شعار ما اینست که یک سیاستگذاری است و کسیکه خانه میسازد مردم هستند و دولت اصلاً نباید وارد ساخت وساز گردد. جا انداختن این مسئله در مراکز مختلف ازجمله دستگاههای نظارتی، رسانه ها و افکار عمومی خیلی سخت است. هر جا که میرویم نخستین پرسش اینست که برنامه شما چیست و قرار است چند خانه بسازید و خیلی سریع وارد این پروژه میشوند و فکر میکنند وزارتخانه باید یک پروژه را ایجاد کند.
وزیر راه و شهر سازی یاد آور شد: پاشنه آشیل برنامه مسکن این است که دولت در این دام بیفتد که اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نمیتوان از آن خارج شد. بمحض این که مسکن ساختید، تمام زندگی دولت به مشکل دوران بهره برداری اختصاص پیدا کرده و هیچ رضایت مندی هم ایجاد نمیکند. تحلیلها و مطالعات جامعه شناسی زیادی صورت گرفت که بعد از سیلها و زلزله ها در جاهایی که دولت وارد ساخت وساز شد، آخر کار سانحه دیده ها از آن چیزیکه به آنها ارائه گردید ناراضی بودند. مصالح و وسایلی و امکاناتی ک در اختیارشان گذاشته شده راضی کننده نبود چون سلیقه شخصی در میان است. اگر دولت بجای ۸۰ میلیون خودش تصمیم بگیرد همان جا پاشنه آشیل را شکسته است.
منبع :خبرگزاری صدا و سیما

نوشته دفاع آخوندی از آیین نامه جدید نظام مهندسی ساختمان اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی مهندسین نیوز پدیدار شد.

دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 1
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.